Vloeibare afvalstoffen afkomstig van uw installaties (bv. koelmelk) worden vaak opgevangen in reservoirs. Allerhande vloeistoffen kunnen op een dergelijke manier opgehaald worden.
Hierbij denken we aan afvalolie afkomstig van garages en olie-afscheiders, slib van zandvangers, verzadigde actieve kool, ...
Alle restanten worden opgehaald en afgeleverd in een erkend zuiveringsstation. Nadien ontvangt u een verwerkingsattest.