De methode van de tankreiniging via de vulbuis wordt slechts uitzonderlijk toegepast.

Wanneer de dichtheid van de massa te groot is, wordt de tank opgewarmd zodat men de vloeibare massa beter kan verwijderen.

Dit wil zeggen dat de tank geledigd, gereinigd en verwijderd moet worden.

Leidingen moeten correct afgekoppeld worden, voor vluchtige producten moet met explosieveilig materiaal gewerkt worden, de tank moet verschroot worden bij een schroothandelaar.

Bij het slijpen of branden van keldertanks komt er heel wat geur-en rookhinder vrij.

Het komt vaak voor dat afval sneller verwijderd kan worden wanneer er met warm water gewerkt wordt.

Afvalolie afkomstig van garages, olie-afscheiders, zandvangers, actieve koolfilters worden opgehaald en afgeleverd in een erkend zuiveringsstation.

Een verstopping is een blokkade in het afvoerrioleringssysteem.

De camera-inspectie wordt uitgevoerd d.m.v. een rioolcamera.

Het septisch afval wordt afgeleverd in een zuiveringsstation van Aquafin.

De regenwaterput wordt leeggemaakt en gereinigd onder hoge druk.

Na het lossen van de scheepsruimen blijven er vaak restanten in het ruim achter.