Regenputten hebben tijdens sommige periodes van het jaar een onaangename geur door vuil regenwater. Doordat alle bladeren, uitwerpselen van vogels en andere vuilresten in het regenwater terechtkomen, ontstaat er in de regenput een laag bezonken slib. De regenwaterput wordt leeggemaakt en gereinigd onder hoge druk. Er bestaat ook een mogelijk om de regenput met vers water te vullen.