Na de opening van het mangat wordt de tank betreden en inwendig schoongespoten. De vrijgekomen afvalwaters worden opgepompt door middel van een vacuumpomp en afgeleverd in een zuiveringsstation. Nadien ontvangt u een attest van reiniging en van de afvalverwerking. De methode van de tankreiniging via de vulbuis wordt slechts uitzonderlijk toegepast.
Dit gebeurt uitsluitend indien het mangat technisch niet verwijderbaar is.
In dit geval wordt slechts een spoelingsattest afgegeven.
Indien nodig worden de tanks nadien ontgast.