De septische put wordt leeggemaakt d.m.v. een hogedrukwagen. Na reiniging ontvangt u een ruimingsattest. Dit attest geeft enerzijds de gebruiker de zekerheid dat het septisch materiaal zal afgevoerd en behandeld worden zoals voorzien in de milieuwetgeving. Anderzijds verklaart de gebruiker met de ondertekening van het attest dat het geruimde materiaal uitsluitend afkomstig is van een septische put voor toiletten en huishoudelijk afvalwater. Het septisch afval wordt afgeleverd in een zuiveringsstation van Aquafin.