Het verwijderen van tanks moet met de nodige kennis van zaken gebeuren. Leidingen moeten correct afgekoppeld worden, voor vluchtige producten moet met explosieveilig materiaal gewerkt worden. De tank moet verschroot worden bij een schroothandelaar. U ontvangt hiervoor een verwerkingsattest.