Een verstopping is een blokkade in het afvoerrioleringssysteem. In de loop der jaren kan, zeker bij oudere rioleringssystemen, een verstopping ontstaan door natuurlijke aangroei van bijvoorbeeld vet- en voedselresten, maar ook door het verzakken of scheuren van leidingen of simpelweg omdat het systeem verkeerd is aangelegd. Het ontstoppen gebeurt met een hoogdrukwaterstraal die aangesloten is op de vrachtwagen. Het afval wordt los gespoten met een spuitkop. Het residu en spuitwater worden onmiddellijk opgezogen en eventueel (bij vervuild water) afgevoerd naar een verwerkingscentrum.